Dongeng Saka Pabaratan
  • Dongeng Saka Pabaratan
Kumpulan Puisi

Dongeng Saka Pabaratan


Rp. 39.000
Hanya Tersisa: 2 lagi


Ing kene ora ana angin midit mambu swara gangsa

amung sesambatan kang nggrantang ati

kawelas asih para manungsa ngoncati palagan

kaya kumelape lintah sewu bebarengan keplayu

swarane gong beri, tambur, kalasangka, tempuk

lan gathiking watang sarta pangempreting dwipangga meta

miwah pambengingehing turangga

kaya mbelah-mbelaha jagad

kehing pepati kaya sulung kecaplok geni.

Produk Terkait